Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn

doc3 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 27/12/2014 | Lượt xem: 7075 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aaaaaaaaaaaaaaaaabc
Số: /HĐ - TT
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2007
Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn
(Về aaaaaaaaaaa ) 
Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2007, tại Văn phòng aaaaaaaaaaaa thành phố Hồ Chí Minh, Chúng tôi gồm: 
Một bên là Bà: xxxxxxxxxxxxxx
Chức vụ: Giám đốc 
Đaị diện cho: xxxxxxxxxxxxxx
Địa chỉ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Điện thoại: xxxxxxxxxxxxxxx
 Và một bên là Bà: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Nghề nghiệp: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sinh ngày: 25/5/1950
Thường trú tại: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng chuyên gia theo những điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời gian làm việc:
Thời gian làm việc : Từ 08h đến 17h (trừ Thứ 7 và Chủ nhật).
Thời hạn của hợp đồng là: 03 tháng (ba tháng). 
Tại địa điểm: Số 111 đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Công việc phải làm: Trực tiếp tư vấn xxxxxxxxxxxxxxxx cho người nhiễm HIV và những người bị ảnh hưuởng bởi HIV/AIDS.
Điều 2. Chế độ làm việc:
 1. Điều kiện an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Thời gian tư vấn: Sáng từ 08h - 12h.
	 Chiều từ 13h - 17h
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của chuyên gia tư vấn:
1. Quyền lợi:
1.1 Mức lương chính: xxxxxxx đồng (xxxxxxxxxxxxxxxxx Được trả 01 lần vào ngày 30 hàng tháng.
 Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của Luật Lao động.
 2. Nghĩa vụ: 
 Chịu sự điều hành của Bà: xxxxxxxxxxxxxx. Hoàn thành những công việc đã cam kết trong Hợp đồng. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của xxxxxxxxxxxxxxx, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định khác của chi nhánh Trung tâm. 
 Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng chuyên gia:
Quyền lợi : Yêu cầu chuyên gia hoàn thành công việc đã cam kết trong Hợp đồng.
Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những cam kết trong Hợp đồng để người lao động làm việc đạt hiệu quả. 
 Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của chuyên gia đã cam kết trong Hợp đồng này.
 Hợp đồng được thành lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
chuyên gia tư vấn
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

File đính kèm:

  • dochop_dong_thue_chuyen_gia_tu_van_2385.doc
Hợp đồng liên quan