Hợp đồng mua bán xe trả góp

doc1 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 26/12/2014 | Lượt xem: 5438 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng mua bán xe trả góp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP
Số: ……………/HĐMB
Hôm nay, ngày tháng năm 2003, tại	
Chúng tôi gồm;
Bên A:
-Tên CH:	
-Địa chỉ:	
-Do Bà:	 làm đại diện
Bên B:
-Tên:	
-Số CMND:	Ngày cấp:	Nơi cấp:	
-Địa chỉ thường trú:	
-Chỗ ở hiện tại:	
Điều 1: Bên A đồng ý bán trả góp cho Bên B xe gắn máy:
Xe:	
Số khung:	
Số máy:	
Với giá:	
Điều 2: Bên B trả trước cho Bên A số tiền là: …………………………………… vào ngày nhận xe, số tiền còn lại là: ………………………………………. Bên B sẽ thanh toán trong 12 tháng, mỗi tháng trả là: ………………………………, vào ngày ………………………… mỗi tháng. Nếu Bên B thanh toán chậm sẽ bị phạt theo lãi suất trả chậm hàng tháng là (0,1%/ngày).
Điều 3: Mọi tranh chấp xảy ra sẽ được hai bên hoà giải, thương lượng, nếu không hoà giải được sẽ do toà án địa phương giải quyết mọi tranh chấp. Hợp đồng làm thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.
	BÊN A	BÊN B
	(ký và ghi họ tên)	(ký và ghi họ tên)

File đính kèm:

  • dochd_mua_ban_tra_gop_9773.doc
Hợp đồng liên quan