Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

docx1 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 18845 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******
HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
–     Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày  tháng  năm  của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành.
–     Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 
Tại địa điểm: 
Chúng tôi gồm:
Bên A:
Cửa hàng vật liệu xây dựng:	
Địa chỉ:	
 Điện thoại:	Fax: 	
Tài khoản: 	
Mã số thuế: 	
Đại diện là:	
Chức vụ: 	
 Bên B:
Đại diện là:	
Địa chỉ số nhà	đường	 thành phố	 
Điện thoại: 	
Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với nội dung và các điều khoản sau:
Điểu 1. Nội dung giao dịch bao gồm việc mua và bán vật liệu xây dựng gồm sắt, thép.
Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A
–     Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sắt, thép cho bên B theo đúng đơn giá đã công bố;
–     Vận chuyển hàng hoá bảo đảm, an toàn đến giao tận địa chi đã đăng kí của bên B.
Điểu 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B.
–      Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hoá từ phương tiện chuyên chở vào cửa hàng.
–         -Thanh toán đầy đủ theo đơn giá của bên A và đúng thời gian cho bên A.
Điểu 4. Phương thức thanh toán
–     Bên B thanh toán cho bên A chậm nhất là 7 ngày sau khi nhận hàng;
–     Bên B chủ động gặp bên A để hoàn tất việc thanh toán.
Điểu 5 Hiệu lực của hợp đồng.
Hợp đổng này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 05 năm 2009 đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2009. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết. Những nội dung hiệu chỉnh sẽ được ghi lại trong bản "Phụ lục hợp đồng". "Phụ lục hợp đổng" có giá trị như hợp đổng chính thức.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
 Đại diện bên A                                                       Đại diện bên B

File đính kèm:

  • docxhop_dong_mua_ban_vat_lieu_xay_dung_0283.docx