Hợp đồng lao động (nhân viên bán thời gian)

doc2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng lao động (nhân viên bán thời gian), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------*****---------
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Nhân viên bán thời gian)
Hôm nay, ngày..tháng..năm., Chúng tôi gồm:
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:	
Chức vụ:	
Đại diện cho:	
Địa chỉ:	Điện thoại:	
Và một bên là Ông/Bà:	
Sinh ngày: ....................tháng .......................năm ...................Tại:	
Nghề nghiệp: 	
Địa chỉ thường trú:	
Số CMTND: 	Cấp ngày ............/............/...........
Số sổ lao động (nếu có):	Cấp ngày ............/............/...........
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:
- Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian
- Dịch thuật tài liệu từ tiếng	sang tiếng	và ngược lại.
Điều 2: Chế độ làm việc:
- Được sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, máy scan trên văn phòng công ty phục vụ cho việc dịch tài liệu khi công ty có yêu cầu.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1 - Quyền lợi:
- Mức lương: thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch từ công ty.
- Hình thức trả lương: được trả lương vào các ngày 05 hàng tháng.
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết,..):  Theo luật lao động
2 - Nghĩa vụ:
- Hoàn thành bài dịch theo đúng thời gian thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch.
- Chất lượng bài dịch tốt và đúng theo văn phong truyền thống.
- Bồi thường khi chất lượng bài dịch không đáp ứng được như cầu của khách hàng.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:
1 - Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
2 - Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.
Điều 5: Điều khoản thi hành:
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ..tháng . năm... Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Người lao động
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người sử dụng lao động
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_hop_dong_lao_dong_ban_thoi_gian_42.doc
Hợp đồng liên quan