Hợp đồng lao động

doc2 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 2461 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
	Ngày:	
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là: Ông (bà) [HO VA TEN]
Chức vụ: [CHUC VU]
Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: [SO CMND]
Đại diện cho: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
Điện thoại: [SO DIEN THOAI] Fax: [SO FAX]
Và một bên là: Ông (bà) [HO VA TEN]
Sinh ngày: [NGAY THANG NAM SINH]
Nơi cư trú: [DIA CHI HIEN NAY]
Nghề nghiệp: [NGHE NGHIEP]
CMND Hộ chiếu số: [SO CMND HOAC HO CHIEU NEU CO]
Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng theo những điều khoản sau đây:
Điều 1: Ông(bà) [HO VA TEN] làm cho [TEN DOANH NGHIEP] theo loại hợp đồng lao động với thời hạn xác định từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA CHI DOANH NGHIEP], với các nhiệm vụ sau:
Điều 2: Giờ làm việc thông thường là 8 giờ/ ngày. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được [TEN DON VI CAP] cấp phát theo nhu cầu công việc.
Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi của người lao động.
3.1. Nghĩa vụ:
- Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của [HO VA TEN CUA CHU DOANH NGHIEP] - [CHUC DANH].
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động: Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy của đơn vị.
3.2. Quyền: Người lao động có quyền đề xuất, khiếu nại với một cơ quan thứ ba để thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật hiện hành.
3.3. Tiền lương và quyền lợi:
- Mức lương cơ bản của người lao động là: [SO TIEN]/ tháng và được trả [SO LAN] lần vào ngày [NGAY] của mỗi tháng.
- Công ty cung cấp các thiết bị an toàn lao động theo yêu cầu của công việc.
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ phép, lễ, việc riêng) không được quá 20 ngày.
- Được hưởng các phúc lợi gồm:
	[CAC CHE DO DUOC HUONG]
Người lao động được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc hoặc bồi thường theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Điều 4: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và quyền hạn sau:
4.1. Nghĩa vụ:
Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ và dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động.
4.2. Quyền hạn:
Có quyền chuyển tạm thời người lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm thời chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Điều 5: Điều khoản chung:
Bản hợp đồng này có hiệu lực từ ngày [NGAY THANG NAM]
Điều 6:
Hợp đồng này làm thành 02 bản.
Một bản do người sử dụng lao động giữ.
Một bản do người lao động giữ.
Làm tại [DIA CHI]
Người lao động	Người sử dụng lao động

File đính kèm:

  • docmau_hop_dong_lao_dong_665.doc
Hợp đồng liên quan