Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ

doc3 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 26/12/2014 | Lượt xem: 2460 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị :………… Mẫu số : C 06-H
Địa chỉ :………... ( Ban hành theo quy định số : 999- TC/QĐ/CĐKT
Ngày 02-11-1996 của Bộ Tài Chính)
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC,
SẢN PHẨM NGOÀI GIỜ 
Ngày ……tháng ……năm 199….
Luật ngân sách nhà nước 
Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Nhà nước lành mạnh,củnh cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của Nhà nước, tăng tích luỹ để thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu kinh tế –xã hội, nâng cao đời sống nhâ dân, đảm bảo quốc phòng anh ninh, xã hội.
 Căn cứ vào hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
 Luật này quy định về lập, chấp hành, quyết toán, kiểm tra ngân sách nhá nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước,
CHƯƠNG I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 :
Ngân sách nhà nưứơc là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước.
Điều 2 :
Thu ngân sách bao gồm: các khoản thu từ thuế, lệ phí; các khoản thu từ các hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các cơ quan tổ chức và cá nhân;các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các khoản do Nhà nước vay để bù đắp bội chi được đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước.
Chi ngân sách Nhà nước bao gồm: các khoản chi pháp triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước; chi trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
Nghi định số 52 –HĐBT ngày 19-02-1992
của hộ đòng bộ trưởng 
****************
Về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính 
Trong lĩnh vực kế toán thống kê
Câu1: Vi phạm quy chế ban hành chế đọ kế toán và thông kê.
Các hành vi vi phạm:
Ban hành không đúng thẩm quyền hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản các loại; chứng từ ghi chép ban đầu ;sổ sách kế toán; phương án điều tra thống kê ; phương pháp tính toán các chỉ tiêu kinh tế, xã hội; các bảng phân loại và mã hoá.
 Yêu cầu cấp dưới phải chứng từ, sổ sách, tài khoản kế toán, biểu mẫu báo cáo, phương án điều tra và phân loại mã hoá sai quy định hiện hành.
 2. Hình thức và mức phạt;
 a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ở điểm a mục 1 điều 1
 b) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền…….
 Câu2 : Sử dụng các loại chứng từ, biểu mẫu không hợp lệ.
Các hành vi vi phạm :
_ Ghi chép hoat động kinh tế, xã hội phát sinh trên chứng từ không do cơ quan có thẩm quyền ban hành 
T
hese Coputers can be of two types: Digital or analog. The digial computer or general-purpose computeras it is often known, makes up about 90 per cent of the large computers in use. It gets its name because the data that are presented to it are make up a code consiting of digits- single character numbers.The digits computer is like a gigantic cash registerin that it can do calculations in steps, one after another at tremendous speed and with great accuracy. Digital computer programming is by far the most commonly used in eletronic data processing for business or statistical purpose.
Tình hình tài sản của một đơn vị lúc đầu kì như sau :
Mục 1: Tiền mặt ……………………………….4.000
Mục 2: Tiền gửi ngân hàng ………………… …20.000
Mục 3: Vật liệu chính …………………………180.000
Mục 4: Vật liệu phụ ……………………………..10.000
Mục 5: Nhiên liệu ………………………………..6.000
Mục 6; Tài sản cố địnhangh …………………………..280.000
Mục 7: Vay ngắn hạn …………………………….100.000
Mục 8: Phải trả CNV……………………………..10.000
Mục 9: Phải trả người bán ………………………..90.000
Muc 10; Nguồn vốn kinh doanh……………………..300.000
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN 
 **************** 
Hoạt động của con người là hoạt động có ý thức và tự giác. Bất cứ ở đâu và lúc nào, con người cũng luôn có ý thức được mục đíc công việc mình làm, cũng hiểu được kết quả và hao phí lao động cho một hoạt động cụ thể và luôn tích luỹ kinh nghiệm nhằm rút ra những bài học bổ ích.
 Đứng về phương diện kinh tế, ai làm việc gì cũng nhận được tiền thù lao và sẽ sử dụng số tiền này để mua những vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày.Dù không mở sổ sách để theo dõi những số thu, chi này chúng ta vẫn cần biết đã thu vào bao nhiêu, chi ra bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. 
Tương tự như trên, các nhà quản lý của một doanh nghiệp hay của một cơ quan Nhà nước cũng cần có thông tin về tình trạng tài chính của doanh nghiệp hay của cơ quan h
Xuân Hương Lake
Xuan Huong lake is located in the center of Data city. When constructing the city, Xuan Huong lake (Grandlac) had been in the project of a French architec- Mr Hebrand. According to the project, this large lake would be contructed on the basis of Mr. Cunhac’s invention; base on the available topography, construct a dam across Cam Ly stream to create a revervoir on the surface of natural valley. Surrounding area of the lake is a living center of the city people.
In 1919, the construction project of the lake had been implemented by building a dam across Cam Ly stream. Direted b e Frech civil engineer – Mr Babbe. Then another dam had been buil below the previous one creating a second lake in 1921.
France for bathing. In 1960-1961. It was reconstructed to be a floating restaurant adding to the beauty of the lake. In 1960 Thanh Thuy restaurant was buil in morden style of new architectureon THE west side of the lake.Willow branches shade the lake surface making it charming.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
Ngày 17 tháng 12 năm 1997
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH 
Kính gởi ; -Uỷ ban nhân dân huyện Thủ Đức 
Phòng công thương nghiệp huyện Thủ Đức 
Tôi tên là Lê Minh Phương, hiên đang cư ngự tai 107/1 đường Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh
Vừa qua, tôi có ký hợp đồng thuê mặt bằng với huyện Thủ Đức tại số 5/159 đường Trường Sơn, để sản xuất hàng thực phẩm chế biến. Nhưng vì thời gian chuẩn bị quá ngắn (1 tháng: do bên huyên quy định trong hợp đồng cho thuê nhà xưởng) nên việc xin giấy phép đăng ký kinh doanh của chúng tôi không thể hoàn thành kịp thời trong thời gian đó 
Vậy nay kính mong UBND và phòng Công –Thương nghiệp huyện Thủ Đức cho tôi sản xuất thử trong thời gian đang tiến hành xin giấy phép kinh doanh chính thứ. Khi xin được giấy phép tôi xin nộp đủ hồ sơ pháp lý cho huyện.Tôi xin đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc về quản lý va kinh doanh theo đúng chế độ hiện hành 
Kính mong sự chấp thuận và giúp đỡ của UBND và phòng Công thương nghiệp huyên Thủ Đức.
Trân trọng
Kính đơn

File đính kèm:

  • docbai_tap_tin_264.doc
Hợp đồng liên quan