Hợp đồng đặt cọc (Đô thị mới Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội)

doc4 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 1507 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc (Đô thị mới Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
SỐ: /2013/HĐĐC/DN-D(A)
Nhà liền kề: Ô... - Lô ... - Khu D(A) 
 Đô thị mới Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	****
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC 
Số: /D-DN/HĐĐC/NC-HN
	- Căn cứ Bộ luật dân sự năm nước CHXHCNVN ngày 14/06/2005
	- Căn cứ năng lực và nhu cầu các bên.
	Hôm nay, ngày tại Chi nhánh Hà Tây - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, chúng tôi gồm:
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN A): 
	Chi nhánh Hà Tây - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.
	Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Nam Cường, Km4, đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Điện thoại: 0438327643/ 0463251999/ 0463250777
	Hotline: 0946884466
	Fax: 0437662438/ 0463250666
	Mã số thuế: 0600082558007
Số tài khoản: 8201145674567 tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tây Hà Nội.
	Đại diện: Ông Lê Duy Mạnh Chức vụ: Giám đốc. 
Theo văn bản ủy quyền số: 23/VBUQ-NCHN ngày 05/02/2013 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.
BÊN ĐẶT CỌC (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN B): 
Số CMTND: Do Cấp ngày .
Hộ khẩu thường trú: 
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 
	 Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC
Bên B đặt cọc cho Bên A bằng tiền mặt với tổng số tiền là: ….VNĐ. 
Số tiền bằng chữ:… 
Tương đương với giá trị ô đất ký hiệu… ; diện tích….; đơn giá…; thành tiền…
ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC 
Thời hạn đặt cọc kể từ ngày … tháng … năm 2013 cho đến khi ô đất …….. đủ điều kiện chuyển sang ký hợp đồng mua bán nhà ở.
ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC
Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho Bên B với đặc điểm như sau: 
Vị trí ô đất: …..
Địa điểm: Phân khu D - khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích ô đất: ….m2.
Đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng: …….đồng/m2 (chưa bao gồm đơn giá xây thô).
Đơn giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí xây dựng căn nhà, lệ phí trước bạ và các khoản thuế, lệ phí khác (nếu có) phải nộp theo quy định của Nhà nước.
Hình thức chuyển nhượng: Ký hợp đồng mua bán nhà ở.
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A	.
	Bên A được sử dụng số tiền đặt cọc của Bên B vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
	Hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho bên B. 
4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B	.
	 Bên B có quyền nhận lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng được quy định tại Khoản 6.1 Điều 6 hợp đồng này.
Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.
Cam kết sẽ không tính lãi trên số tiền đặt cọc trước cho đến khi hai Bên ký Hợp đồng mua bán nhà ở.
Hoàn thành thủ tục ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Bên A gửi thông báo tới Bên B.
ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
	Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu có phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp Việt Nam.
ĐIỀU 6: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
6.1 Sau khi ký hợp đồng đặt cọc này nếu bên A tự ý chấm dứt hợp đồng hoặc không chuyển nhượng nữa hoặc vi phạm hợp đồng dẫn đến trường hợp bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên A phải trả cho bên B 100% số tiền đã đặt cọc.
6.2 Nếu bên B tự ý chấm dứt hợp đồng hoặc không nhận chuyển nhượng nữa hoặc vi phạm hợp đồng dẫn tới trường hợp bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên B sẽ không được nhận lại số tiền mà Bên B đã đặt cọc cho Bên A theo điều 1. 
6.3 Việc giao kết Hợp đồng này hai Bên hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
6.4 Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
6.5 Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
6.6 Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này.
6.7 Hợp đồng có hiệu lực từ: …… và tự động thanh lý khi hợp đồng mua bán nhà ở được ký kết giữa hai bên.
	Hợp đồng đặt cọc này gồm có 03 trang và được lập thành 04 bản có nội dung như nhau, Bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản.
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • docHợp đồng đặt cọc (Đô thị mới Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội).doc
Hợp đồng liên quan