Hợp đồng cung cấp lữu trữ web và tên miền

doc3 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 1323 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cung cấp lữu trữ web và tên miền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------oOo------
	Số …......./13-TND/HĐKT 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP LƯU TRỮ WEB VÀ TÊN MIỀN
.	Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
.	Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
.	Căn cứ Thông tư Số: 09/2008/TT-BTTT; Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT và các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
.	Căn cứ vào yêu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm , Chúng tôi gồm có:
Bên A	: 
Địa chỉ	:
Điện thoại 	: 	Fax	:
Email 	: 	Website	:
Đại diện bởi	: 	Chức vụ 	: 
Mã số thuế/CMND:	STK	: 	
 Nhân viên liên lạc : 
Bên B 	: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN NGỌC THANH 
Địa chỉ 	: 12/220 Tô Hiệu,Quận Lê Chân,TP. Hải Phòng
Điện thoại 	: +84-31-3611777	Fax	: +84-31-3262328 
Đại diện bởi	: Ông NGUYỄN ĐÌNH THANH	Chức vụ	: Giám Đốc
Mã số thuế	: 0200994870 
 Nhân viên liên lạc : 
- 	Bên A có nhu cầu đăng ký tên miền, thuê hosting email server và các dịch vụ kèm theo.
- 	Bên B là công ty hoạt động trong lĩnh vực tin học viễn thông, dịch vụ đăng ký tên miền, cho thuê không gian lưu trữ website – email server (gọi tắt là dịch vụ hosting), cho thuê server và các dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo. 
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản sau : 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 
1.1	Bên A đăng ký domain và thuê hosting của Bên B.
1.2	Loại hosting: 	Windows Hosting [ ]	Linux Hosting [ ]
	Tên gói dịch vụ/Thông số kỹ thuật : 	
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1	Giá trị hợp đồng:
STT
Dịch vụ
Đơn giá( VNĐ/ tháng)
Thời hạn thanh toán 
Thành tiền(VNĐ) 
1.
VNĐ
VNĐ
2.
 VNĐ/1tháng
 VNĐ
TỔNG 
THUẾ GTGT (10%) 
TỔNG CỘNG VNĐ
Bằng chữ : 
2.2	Phương thức thanh toán: 
	2.2.1	Sau khi hai Bên ký kết hợp đồng, Bên A thanh toán ngay cho Bên B các khoản phí theo Điều 2.1
	2.2.2	Các khoản phí thanh toán cho các tên miền là không hoàn lại.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
3.1	Cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của Bên B trong vòng 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng ký kết.
3.2	Thanh toán chi phí cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo Điều 2 của hợp đồng này. Bên A chịu trách nhiệm kiểm tra đăng ký thành công, gia hạn tránh tên miền bị mất. Bên A có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC (đối với domain quốc tế) hoặc VNNIC (đối với domain .VN). 
3.3 	Có trách nhiệm nộp bản khai gốc đăng ký tên miền .VN cho Bên B. Tuân thủ các Quy định về sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông Tin & Truyền Thông. Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn
3.4 	Có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ. Tuân thủ đúng qui định sử dụng tại địa chỉ liên kết: 
 https://www.tnd.vn/quy-dinh/
3.5	Chủ động cập nhật thông tin lên website https://www.tnd.vn/khachhang khi có sự thay đổi tên, địa chỉ email, điện thoại, địa chỉ, địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán, số tài khoản
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
4.1	Cung cấp dịch vụ và cung cấp hóa đơn tài chính sau khi bên A thanh toán xong toàn bộ giá trị hợp đồng.
4.2 	Cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của Domain và Hosting sau khi bên A đăng ký. 
4.3 	Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất dữ liệu trên hosting.
4.4 	Bên B có quyền ngưng cung cấp dịch vụ và không hoàn phí cho Bên A nếu Bên A vi phạm qui định sử dụng tại địa chỉ liên kết: https://www.tnd.vn/quy-dinh/
4.5	Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho bên A trong phạm vi trách nhiệm của Bên B thông qua các hình thức: Hỗ Trợ Trực Tuyến: https://www.tnd.vn/khachhang (24/7) Hot line: 0313611777 - 0904079976 (24/7) - Email: hotro@tnd.vn
ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG–TẠM NGỪNG DỊCH VỤ VÀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
5.1	Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn theo Điều 2. Trường hợp tiếp tục gia hạn hợp đồng, Hai Bên sẽ ký lại hợp đồng mới. Sau thời hạn hợp đồng mặc nhiên hợp đồng không còn hiệu lực.
5.2	Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong trường hợp này Bên B không có nghĩa vụ hoàn trả cho Bên A các khoản phí thuê dịch vụ mà Bên A đã trả trước cho Bên B cũng như bất kỳ chi phí phát sinh khác. 
5.3	Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng, không phải bên A vi phạm hợp đồng, trong trường hợp này Bên B có nghĩa vụ hoàn trả cho Bên A các khoản phí thuê dịch vụ mà Bên A chưa sử dụng trong thời gian còn lại, trừ dịch vụ tên miền. 
ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG
6.1	Sự kiện nào như thiên tai, dịch họa, lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất, cháy nổ hoặc các hiểm họa thiên tai khác hoặc sự can thiệp của cơ quan chức năng gọi là bất khả kháng.
6.2	Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 
6.3	Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, và có khả năng tiếp tục dịch vụ thì các bên sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng.
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
7.1	Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
7.2	Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam và các thông tư của bộ TTTT. Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế của hợp đồng này sẽ xử lý căn cứ theo quy định của ICCAN. Nhà đăng ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
7.3	Trong thời gian ký hợp đồng và tiến hành thanh toán nếu tên miền bị chủ thể khác đăng ký thì bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trường hợp tên miền đã bị đăng ký bởi một chủ sở hữu khác không phải Bên A, hoặc không gia hạn được. Bên B có trách nhiệm hoàn lại chi phí đăng ký hoặc phí gia hạn tên miền cho bên A. 
7.4	Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng này nếu có sẽ được hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai Bên không thống nhất giải quyết, thì vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa Án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Toà là chung thẩm và có hiệu lực thi hành đối với các Bên.
7.5 	Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi Bên giữ một bản có giá trị ngang nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.
7.6	Các cá nhân ký tên dưới đây cam đoan chắc chắn đã được ủy quyền để ký kết hợp đồng này.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • docHợp đồng cung cấp lữu trữ web và tên miền.doc
Hợp đồng liên quan