Hồ sơ mời thầu

doc80 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hồ sơ mời thầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN A
MỜI THẦU
CÔNG TY CP XI MĂNG GXD
------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Quảng Ninh, ngày tháng năm 2007
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Công ty cổ phần xi măng GxD có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: Nạo vét khu nước trước cảng nhập và bến xuất - Trạm nghiền theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án nhà máy xi măng GxD, sử dụng vốn vay thương mại.
Công ty cổ phần xi măng GxD mời các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu các thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 1.000.000 đồng tiền Việt Nam (Một triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt tại :
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG GXD
Địa chỉ 	: Giaxaydung.vn
Điện thoại	: 
Fax 	: 
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8giờ 00 ngày …. tháng… năm 2007 đến trước 16 giờ 00 ngày ..... tháng... năm 200…
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 500.000.000 đồng tiền Việt Nam (Năm trăm triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh của ngân hàng mà nhà thầu mở tài khoản và phải được gửi đến Công ty cổ phần xi măng GxD (theo địa chỉ ghi ở mục 3) chậm nhất là trước...... giờ ...... ngày ......tháng..... năm 200….
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi ... giờ ...... ngày ......tháng..... năm 200… tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng GxD.
Công ty cổ phần xi măng GxD kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên
Công ty cổ phần xi măng GxD
LỊCH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU
TT
Nội dung Công việc
Thời gian
Địa điểm
1
Kế hoạch đấu thầu
....................
Trên tờ “Thông tin đấu thầu” của Bộ KH&ĐT và báo Nhân Dân
2
Đăng ký mua hồ sơ mời thầu
(trực tiếp hoặc bằng Fax)
Tại Cty CP XM GxD 
3
Bán hồ sơ mời thầu
....................
Tại Cty CP XM GxD
4
Tổ chức đi thăm hiện trường
(Nhà thầu tự tổ chức)
....................
Khu vực thi công gói thầu
5
Ngày cuối cùng nhận các câu hỏi bằng văn bản của nhà thầu
....................
Tại Cty CP XM GxD
6
Giải thích HSMT và giải đáp các câu hỏi của nhà thầu
....................
Tại Cty CP XM GxD hoặc bằng bản fax
7
Nhận hồ sơ dự thầu
....................
Tại Cty CP XM GxD
8
Mở thầu
....................
Tại Cty CP XM GxD
9
Công bố kết quả đấu thầu
Thông báo sau
Bằng văn bản gửi đến các nhà thầu.
10
Đàm phán và ký kết hợp đồng
Thông báo sau
Tại Cty CP XM GxD
PHẦN B
NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU
B1. YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU
I. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
I-1. Nội dung đấu thầu
a. Giới thiệu chung về dự án
- Dự án nhà máy XM GxD tỉnh ABC công suất 5.500 tấn clinker/ngày tương đương 2,07 triệu tấn xi măng PCB40/năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cho phép đầu tư tại quyết định số 642/QĐ-TT ngày 05/8/2002.
- Cảng nhập clinker Trạm nghiền – Nhà máy xi măng GxD được thiết kế cho tàu 10.000 DWT, khu vực bến xuất và phía sau cảng nhập cho phép tàu có trọng tải ≤ 500DWT ra vào neo đậu. Cao độ tự nhiên tại khu vực này không đảm bảo cho tàu có thể ra vào neo đậu. 
Hồ sơ thiết kế BVTC Nạo vét khu nước trước cảng nhập và bến xuất - Trạm nghiền sẽ giải quyết vấn đề nêu trên.
b. Giới thiệu khái quát về dự án
Tên dự án: Dự án nhà máy xi măng GxD 
Hạng mục: Nạo vét khu nước trước cảng nhập và bến xuất - Trạm nghiền 
Chủ đầu tư: 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG GXD
Địa chỉ: giaxaydung.vn
Điện thoại	: 
Fax 	: 
Địa điểm xây dựng:. 
Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành quản lý dự án
c. Các căn cứ để lập hồ sơ mời thầu
Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội
Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình
Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội
Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Hồ sơ thiết kế BVTC Nạo vét khu nước trước cảng nhập và bến xuất - Trạm nghiền 
Kế hoạch đấu thầu đã được duyệt
I-2. Nguồn vốn
Nguồn vốn thực hiện gói thầu là vốn vay thương mại.
I-3. Tư cách hợp lệ của Nhà thầu
Nhà thầu tham dự gói thầu phải có đủ các điều kiện pháp lý sau đây:
Là doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh và thực hiện đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
Hoạch toán kinh tế độc lập
Không bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả, đang trong quá trình giải thể
Chỉ tham gia một đơn dự thầu đối với một gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hay liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó qui định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên
Đáp ứng yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu
Đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh
I-4. Hồ sơ mời thầu và giải thích làm rõ hồ sơ mời thầu
1. Nội dung hồ sơ mời thầu
a. Các yêu cầu về mặt kỹ thuật
Thi công Nạo vét khu nước trước cảng nhập và bến xuất - Trạm nghiền 
Đặc điểm hạng mục Nạo vét khu nước trước cảng nhập và bến xuất - Trạm nghiền
	- Nạo vét khu nước trước cảng nhập đến cao trình: -9.40m (hệ Hải Đồ)
	- Nạo vét khu nước trước bến xuất đến cao trình: -3.2m (hệ Hải Đồ)
Bảng các thông số khu vực nạo vét
TT
Thông số
Đơn vị
Giá trị
1
Chiều rộng khu nước trước cảng nhập
m
56
2
Chiều dài khu nước trước cảng nhập
m
180
3
Cao độ đáy nạo vét khu nước trước cảng nhập
m
-9.4
4
Cao độ đáy nạo vét khu nước trước bến xuất
m
-3.2
5
Mái dốc nạo vét
1:3
Khối lượng cụ thể được nêu trong bảng dữ liệu đấu thầu.
b. Yêu cầu về mặt tài chính thương mại
Các chi phí để thực hiện gói thầu
Giá chào và biểu giá chi tiết
Phương thức và điều kiện thanh toán
Nguồn tài chính
Đồng tiền dự thầu
Các khoản nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng
c. Tiêu chuẩn đánh giá, điều kiện tiên quyết, điều kiện ưu đãi, thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác
2. Giải thích và làm rõ hồ sơ mời thầu
Trường hợp Nhà thầu cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì phải làm văn bản đề nghị đến Công ty cổ phần xi măng GxD theo địa chỉ: Giaxaydung.vn
Công ty cổ phần xi măng GxD sẽ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu cho nhà thầu có yêu cầu
Nếu các nhà thầu có yêu cầu, chủ đầu tư sẽ tổ chức chung một buổi giải thích hồ sơ mời thầu cho tất cả các nhà thầu thắc mắc. Thời gian và địa điểm theo thông báo trong lịch thực hiện đấu thầu. Nhà thầu nào có nhu cầu giải thích thêm hồ sơ mời thầu đều phải gửi văn bản cho bên mời thầu trước hạn chót nộp hồ sơ dự thầu 10 ngày (sau thời điểm trên, chủ đầu tư không phải trả lời thắc mắc cho các nhà thầu).
Tất cả các yêu cầu khác của chủ đầu tư ngoài phạm vi thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu đều được thể hiện bằng văn bản do chủ đầu tư ký tên, đóng dấu. Mọi thông tin từ những nguồn khác và dưới bất cứ hình thức nào đều không có giá trị và các nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm về kết quả xử lý những thông tin đó.
I-5. Sửa đổi hồ sơ mời thầu
Trong trường hợp đặc biệt cần sửa đổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu khi chưa hết hạn đóng thầu hoặc do bất khả kháng, bên mời thầu có thể gia hạn thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu.
Nội dung yêu cầu sửa đổi hồ sơ mời thầu sẽ được gửi bằng văn bản của chủ đầu tư đến tất cả các nhà thầu đã tham gia dự thầu trước thời điểm đóng thầu đã quy định ít nhất 10 ngày để nhà thầu có đủ thời gian hoàn thiện hồ sơ dự thầu.
Các tài liệu chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung là một bộ phận của hồ sơ mời thầu. Nhà thầu khi nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung của chủ đầu tư thì phải thông báo cho chủ đầu tư biết bằng điện tín là đã nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung đó.
I-6. Chí phí dự thầu
Mọi nhà thầu tham gia dự thầu đều phải mua một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuyết minh và bản vẽ thiết kế kỹ thuật) do Công ty cổ phần xi măng GxD phát hành với giá là 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt. Khoản tiền này sẽ không được hoàn trả lại cho Nhà thầu, không phụ thuộc vào nhà thầu có được lựa chọn trúng thầu hay không.
Các chi phí: Khảo sát hiện trường, chuẩn bị hồ sơ dự thầu... do nhà thầu tự thu xếp
I-7. Ngôn ngữ sử dụng
Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các tài liệu trao đổi giữa các bên mời thầu và các nhà thầu thống nhất là ngôn ngữ tiếng Việt.
I-8. Nội dung hồ sơ dự thầu
1. Hướng dẫn lập hồ sơ dự thầu:
Quy cách hồ sơ dự thầu: xem mục I-15
Niêm phong và cách ghi trên túi đựng hồ sơ dự thầu: xem mục I-16
Bên mời thầu không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không tuân theo các quy định trên đây. Khi nộp hồ sơ dự thầu, bên mời thầu sẽ từ chối nhận hồ sơ dự thầu và lập biên bản không tiếp nhận hồ sơ dự thầu đối với hồ sơ dự thầu vi phạm
Nhà thầu phải được coi là đã hài lòng về tính đúng đắn và đầy đủ của hồ sơ dự thầu của mình. Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ dự thầu cũng như sau khi công bố thắng thầu, nhà thầu không được tìm cách để thay đổi những nội dung đã được nêu trong hồ sơ dự thầu đó.
Do đó trước khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu, xem xét kỹ công trường, kể cả tình hình địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ văn nơi xây dựng công trình và các chế độ chính sách về xây dựng để lập hồ sơ cho phù hợp và đem lại lợi ích thiết thực cho mình.
Những gì chưa rõ thuộc nhiệm vụ của chủ đầu tư phải cung cấp thì nhà thầu có quyền yêu cầu chủ đầu tư giải đáp.
Nội dung và trật tự các tài liệu trong mỗi bản hồ sơ dự thầu phải được sắp xếp theo mục lục như sau:
1.1- Thuyết minh tài liệu đấu thầu: 
Nhà thầu thuyết minh với mục đích hướng dẫn cho tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu cách xem và hiểu nhanh nhất những điểm chính trong hồ sơ của mình.
1.2- Đơn dự thầu (xem mục I-9).
1.3- Bản phụ lục về một số điều kiện hợp đồng kèm theo đơn dự thầu (mẫu số 2), nhà thầu không được đặt ra các điều kiện trái với điều kiện trong hồ sơ mời thầu hoặc trái với các quy định của pháp luật hiện hành.
1.4- Giấy bảo lãnh dự thầu (theo mẫu số 3). Các nhà thầu phải nộp như là một bộ phận của hồ sơ dự thầu:
Giá trị bảo lãnh dự thầu là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt, séc bảo chi hoặc giấy bảo lãnh ngân hàng. 
Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh dự thầu có giá trị kể từ ngày nộp hồ sơ dự thầu đến sau 30 ngày kể từ ngày hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu.
Trong trường hợp nhà thầu không nộp bảo lãnh dự thầu như đã quy định thì hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại.
Chủ đầu tư sẽ trả lại tiền bảo lãnh cho nhà thầu không trúng thầu (chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu).
Đối với các nhà thầu trúng thầu chủ đầu tư sẽ trả lại bảo lãnh dự thầu khi nhà thầu có bảo lãnh thực hiện hợp đồng và ký kết hợp đồng xây lắp. 
Nhà thầu không được nhận lại bảo lãnh dự thầu trong các trường hợp sau:
Trúng thầu nhưng từ chối thực hiện hợp đồng hoặc không nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng đúng thời hạn quy định;
Rút hồ sơ dự thầu sau khi đóng thầu;
1.5- Bản khai về nhà thầu phụ, nếu có (theo mẫu 4)
Nhà thầu chính giới thiệu và chịu trách nhiệm về các nhà thầu phụ (nếu có) trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phụ cũng phải có đủ tư cách, năng lực với phần công việc được giao, các công việc của nhà thầu phụ không được vượt quá 40% giá trị hợp đồng.
1.6- Dữ liệu về liên danh, nếu có (theo mẫu 5). Trong trường hợp liên danh hoặc liên doanh (sau đây gọi chung là liên danh) để dự thầu các đơn vị tham gia liên danh phải có đủ tư cách và năng lực. Các dữ liệu liên danh phải đầy đủ và đơn dự thầu do 1 đại diện liên danh có giấy ủy quyền hợp pháp đứng tên.
1.7- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập Doanh nghiệp (có công chứng).
1.8- Tài liệu giới thiệu năng lực nhà thầu:
Thông tin chung (theo mẫu 6)
Số liệu tài chính (theo mẫu 7):	Phần năng lực tài chính phải thể hiện rõ ràng, các bản khai phải có xác nhận của cơ quan kiểm toán hoặc cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền hoặc của cơ quan quản lý cấp trên.
Giấy cam kết bảo đảm cung cấp vốn để thực hiện gói thầu của Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hợp pháp.
Hồ sơ kinh nghiệm, kèm theo bản sao các hợp đồng (theo mẫu 8) hoặc văn bản của Chủ đầu tư xác nhận là đã hoàn thành hợp đồng đảm bảo chất lượng tiến độ yêu cầu hoặc biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc bản thanh lý hợp đồng.
Bản kê khai thiết bị thi công, thiết bị kiểm tra, thí nghiệm dùng để thi công công trình, nếu thắng thầu (theo mẫu 9)
Bản kê khai về bố trí nhân lực để thực hiện xây lắp công trình, nếu thắng thầu (theo mẫu 10)
Các bản kê khai về trang thiết bị thi công, thí nghiệm kiểm tra và nhân lực sẽ đảm nhận nhiệm vụ thi công phải được bảo đảm tính khả thi. Nhà thầu trúng thầu, khi thi công mà bố trí khác đi phải được sự thống nhất của chủ đầu tư sau khi đã được cấp quyết định đầu tư cho phép, nếu không sẽ bị xử lý như trường hợp vi phạm hợp đồng.
Tất cả các chứng chỉ, chứng nhận nếu là bản sao thì nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng bản gốc để khi tổ chuyên gia chấm thầu có yêu cầu kiểm tra thì nhà thầu phải giải trình kịp thời. Nếu không thì bị coi là thiếu tin cậy, bị trừ bớt điểm, thậm chí bị loại.
Sơ đồ tổ chức điều hành hiện trường (theo mẫu 11)
1.9- Thiết kế biện pháp tổ chức thi công chỉ đạo tổng thể và các hạng mục:
Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các loại công việc phức tạp.
Trình bày biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình chủ yếu Nhà thầu sẽ thực hiện được.
Lưu ý: Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể về các thiết bị thi công, các thiết bị kiểm tra và nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, quy cách phẩm chất của chúng được sử dụng vào công trình.
Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện:
Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu tiến độ thi công có thể lập theo sơ đồ ngang. Trên đó có ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn vị. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
1.10- Biện pháp bảo đảm giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ: Trong biện pháp an toàn lao động phải nêu rõ về biện pháp bảo đảm an toàn công trình, an toàn thiết bị, an toàn cho con người, biện pháp bảo vệ môi trường.
1.11- Giá dự toán dự thầu: xem mục I-10
1.12- Biểu dự kiến giá trị thanh toán hợp đồng (theo mẫu 14)
1.13- Bản hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình (theo mẫu 17).
2. Mẫu giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 
Giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (theo mẫu 16 có giá trị bằng 10% giá trị hợp đồng) nhà thầu phải nộp cho bên mời thầu trước khi ký hợp đồng xây lắp.
Nhà thầu phải nêu rõ trong đơn dự thầu cam kết khi trúng thầu sẽ nộp bão lãnh thực hiện hợp đồng và nêu rõ hình thức bảo lãnh. Nếu trong hồ sơ dự thầu không cam kết nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi trúng thầu thì hồ sơ dự thầu đó coi như không hợp lệ và sẽ bị loại.
3. Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình:
Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu sẽ được ký kết với các nội dung theo mẫu 17. Nếu thấy có nội dung gì về mẫu hợp đồng cần sửa đổi, nhà thầu cần nêu lên trong hồ sơ dự thầu ở phần mẫu hợp đồng.
Trong thời hạn 05 ngày sau khi Chủ đầu tư trao quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, nhà thầu trúng thầu phải gửi giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.
4. Một số yêu cầu về hồ sơ dự thầu:
a. Thời hạn nộp thầu: theo mục I-17 
b. Thủ tục giải quyết hồ sơ dự thầu nộp muộn: theo mục I-18
c. Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu: theo mục I-14
d. Sửa đổi và rút hồ sơ dự thầu: theo mục I-29
e. Thư giảm giá (nếu có): Thư giảm (hoặc tăng) giá (nếu có) là một thành phần của giá dự thầu. Thư giảm giá phải được để trong phong bì to đựng cùng với các bản hồ sơ dự thầu (không kẹp trong bất cứ tập nào của hồ sơ dự thầu) hoặc để riêng trong 1 phong bì được dán kín, có dấu niêm phong và phải được nộp cho bên mời thầu vào trước thời điểm đóng thầu.
Nếu Nhà thầu có thư giảm giá mà không để đúng quy định trên thì thư giảm giá đó được coi là không hợp lệ và bên mời thầu sẽ trả lại cho Nhà thầu ở trạng thái nguyên trạng. 
Trong thư giảm giá, nhà thầu phải ghi rõ tỷ lệ giảm hoặc số tiền giảm, giá bỏ thầu sau giảm giá, giảm giá ở những phần việc gì, ở đơn giá nào và đơn giá bỏ thầu trước khi giảm giá và sau khi giảm giá. Tổng số tiền giảm ở các đơn giá, các hạng mục phải bằng tổng số tiền xin giảm.
Trường hợp nhà thầu không ghi rõ hạng mục, đơn giá được giảm thì được tính thành tỷ lệ giảm giá. Tỷ lệ đó được áp dụng giảm đều cho tất cả các đơn giá dự thầu.
I-9. Đơn dự thầu
Xem mẫu số 01
I-10. Giá dự thầu và biểu giá
Bảng giá dự thầu sau thuế (theo mẫu biểu số 12)
Biểu phân tích chi tiết đơn giá dự thầu (theo mẫu biểu số 13 và 14) 
Biểu tính giá trị các công trình phụ trợ (theo mẫu biểu số 12)
Nhà thầu phải thuyết minh rõ cơ sở xây dựng giá dự thầu. Giá dự thầu được lập dựa trên cơ sở bản tiên lượng mời thầu, hồ sơ thiết kế được duyệt, biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu và phù hợp thể chế, định mức giá cả hiện hành. Bảng giá dự thầu gồm cột khối lượng mời thầu, đơn giá dự thầu và cột hợp giá. Tổng hợp cột hợp giá chính là giá dự thầu.
a. Bản tiên lượng mời thầu:
Cột khối lượng trong bảng tính giá dự thầu phải ghi đúng khối lượng mời thầu. Bảng tiên lượng mời thầu chỉ bao gồm các khối lượng của công trình chính. Tiên lượng mời thầu phải được hiểu là toàn bộ khối lượng trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Ở đây, để đơn giản hóa tính toán khi xét thầu, trong hồ sơ mời thầu chỉ biểu trưng bằng các khối lượng thành phẩm, khối lượng kết cấu chính. Các khối lượng chi tiết khác gắn liền với từng kết cấu sản phẩm chính không nêu trong bảng tiên lượng nhưng đều phải tính toán đầy đủ chi phí đúng theo Hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt, đúng quy định trong các quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Do vậy yêu cầu nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế được duyệt và khảo sát kỹ hiện trường xây dựng để bóc tách khối lượng cho chính xác. Trong trường hợp phát hiện có những khối lượng nằm trong hồ sơ thiết kế được duyệt nhưng không có trong tiên lượng mời thầu hoặc ngược lại, khối lượng hoặc hạng mục tính thiếu hoặc chưa đáp ứng với địa hình thực tế hiện trường do sai số số học, nhà thầu phải có thông báo bằng văn bản với bên mời thầu để yêu cầu bên mời thầu giải đáp bằng văn bản và được giải quyết như sau:
Trường hợp sau khi bên mời thầu kiểm tra xác định tiên lượng mời thầu thiếu, thừa thì bên mời thầu sẽ có văn bản sửa đổi bổ sung khối lượng mời thầu. Khi đó nhà thầu phải lập giá dự thầu trên cơ sở tiên lượng mời thầu đã được bổ sung.
Trường hợp nếu bên mời thầu do chưa đủ điều kiện để xác nhận là tiên lượng mời thầu thiếu thì nhà thầu cần xây dựng đơn giá và lập một bản tính riêng cho những hạng mục, khối lượng tính thiếu trong hồ sơ thiết kế dẫn đến mời thầu thiếu hoặc khối lượng mời thầu chưa đúng hồ sơ thiết kế được duyệt để chủ đầu tư có cơ sở xác định đơn giá và giá trị bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau này. Ở cột hợp giá trong bảng tính giá dự thầu ghi bằng 0 để không ảnh hưởng đến giá dự thầu.
Trường hợp do việc nhà thầu nghiên cứu thiết kế hoặc khảo sát hiện trường không chu đáo nên nhà thầu đã không phát hiện được và không đề xuất đơn giá, không đề xuất khối lượng tính thiếu của hồ sơ thiết kế được duyệt thì sẽ được hiểu rằng trong giá dự thầu của nhà thầu đã bao hàm đầy đủ các khối lượng phải thực hiện theo thiết kế được duyệt và nhà thầu vẫn bắt buộc phải thực hiện những khối lượng đó mà không được thanh toán đối với những khối lượng tính thiếu thuộc loại này. Chỉ được thanh toán đối với các khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế, do những nguyên nhân bất khả kháng hoặc do bổ sung hạng mục mới ... mà không phải do nhà thầu gây ra, sau khi đã được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Lưu ý: Cột khối lượng trong bảng tính giá dự thầu phải ghi đúng khối lượng mời thầu (hạng mục công việc, đơn vị, khối lượng) nếu Nhà thầu vi phạm thì bị trừ điểm và tính sai lệch theo quy định.
b. Đơn giá dự thầu:
Đơn giá dự thầu tính cho 1 đơn vị khối lượng của tiên lượng mời thầu.
Đơn giá dự thầu phải được hiểu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: Chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy và chi phí chung, thuế + lãi.
Các chi phí xây lắp khác là tất cả chi phí liên quan đến hoạt động xây lắp của nhà thầu như: các công trình phụ, tạm để phục vụ cho việc thi công hạng mục công trình chính, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, chuyển quân, chuyển máy, chi phí đảm bảo giao thông, các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan do đơn vị thi công gây ra. Nhà thầu căn cứ vào giải pháp thi công và biện pháp tổ chức thi công của mình để lập chi phí xây lắp khác này và tính thành dự toán riêng sau đó cộng vào bảng tính giá dự thầu.
* Đơn giá tổng hợp (đơn giá dự thầu) này phải được phân tích chi tiết theo mẫu biểu số 13a, 13b và phương pháp cấu thành theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. 
c. Điều kiện về giá dự thầu:
Giá dự thầu bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện khối lượng công trình chính và các chi phí xây lắp khác.
Bên mời thầu chỉ mời thầu đối với các khối lượng công trình chính trong hồ sơ thiết kế được duyệt (thể hiện cơ bản trong hồ sơ mời thầu).
Việc xác định giá dự thầu phải căn cứ vào biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu.
Giá dự thầu phải được hiểu lấy theo mặt bằng giá và thể chế hiện hành tại thời điểm mở thầu. Trên cơ sở khung giá, thể chế hiện hành của Nhà nước nêu trên, nhà thầu có thể bỏ giá theo khả năng thực có của mình để bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh và bảo tồn vốn của nhà thầu nhằm hạ giá thành công trình một cách hợp lý đảm bảo sự phát triển của nhà thầu.
Khuyến khích nhà thầu có biện pháp tổ chức thi công, biện pháp bảo vệ môi trường hợp lý để hạ giá thành công trình nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công trình.
Để đảm bảo chất lượng công trình, nếu nhà thầu bỏ giá dự thầu sau khi đã giảm giá nhỏ hơn so với giá trị của gói thầu thì nhà thầu phải thuyết minh bằng văn bản về cơ sở giảm giá của từng hạng mục. Nội dung trong thuyết minh bằng văn bản phải đảm bảo cơ sở khoa học và các qui định hiện hành của Nhà nước, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu hồ sơ mời thầu. 
Đây là nội dung rất quan trọng, đề nghị nhà thầu lưu ý khi tính toán giá dự thầu.
Các nhà thầu có giá dự thầu thấp, bất hợp lý, nếu văn bản giải trình của nhà thầu không đủ cơ sở tin cậy thì bên mời thầu căn cứ vào mức độ bất hợp lý đó để xem xét tính khả thi của hồ sơ dự thầu theo các quy định hiện hành. Những yếu tố để kiểm tra xem xét mức độ bất hợp lý của những đơn giá dự thầu bao gồm:
Đơn giá nhân công ứng với cấp bậc công việc theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
Thuế xuất giá trị gia tăng VAT và các loại thuế theo quy định của Nhà nước.
Không đủ thành phần chi phí công việc tương tự phù hợp với giải pháp công nghệ, biện pháp tổ chức thi công, biện pháp bảo vệ môi trường, tiến độ xây dựng đã được đề xuất trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu.
Đơn giá nạo vét, đơn giá vận chuyển đất nạo vét, đơn giá các hạng mục quan trắc môi trường.
Đơn giá vật liệu đến chân công trình và các định mức hao phí nhiên vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị trong các chi tiết cấu thành giá dự thầu so với thông báo giá vật liệu của cơ quan có thẩm quyền và các định mức hiện hành của Nhà nước.
Các tỉ lệ chi phí chung và chi phí khác so với quy định của Nhà nước.
Tỷ lệ hoặc cơ cấu giá dự thầu của các phần có chêch lệch lớn so với giá trị dự toán được duyệt. 
Nếu mức độ bất hợp lý quá lớn, thiếu khả thi thì hồ sơ dự thầu đó bị loại bỏ. 
Trong HSDT nhà thầu bắt buộc phải có phân tích chi tiết cấu thành đơn giá dự thầu của mình để có cơ sở đánh giá xét thầu hợp lý, khách quan.
Lưu ý:
Các phép tính số học phải được soát kỹ, không sai số, những sai số về phép tính số học, sai lệch về khối lượng mời thầu và những sai lệch khác như giữa đơn giá chi tiết và hợp giá, giữa số liệu bằng số và số liệu bằng viết chữ sẽ bị trừ điểm và tổ chấm thầu sẽ tiến hành tính toán sửa lại cho đúng trước khi cho điểm xếp hạng các hồ sơ dự thầu.
Các sai lệch nêu trên đều phải được thông báo bằng văn bản tới nhà thầu và lập thành biên bản giữa bên mời thầu và nhà thầu có sai phạm. Nếu nhà thầu không chấp nhận thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu đó sẽ bị loại. 
Hồ sơ dự thầu có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu hoặc có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu sẽ bị loại bỏ.

File đính kèm:

  • docmau_moi_thau_5679.doc
Hợp đồng liên quan