Biên bản thương thảo hợp đồng

doc2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 11290 | Lượt tải: 38download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản thương thảo hợp đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
Công trình: 
Địa Điểm:
	Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;
	Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khóa XI;
	Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu.
	Hôm nay, ngày tháng 11 năm 2008, tại Văn phòng Công Ty TNHH , chúng tôi gồm:
Đại diện chủ đầu tư ():
Ông 	: 	Chức vụ: 
Địa chỉ : .
Đại diện nhà thầu tư vấn quản lý dự án và giám sát xây dựng công trình: (Công Ty ):
Ông 	: 	Chức vụ: .
Địa chỉ : 223/68/1B đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Sau khi thỏa thuận bàn bạc, các bên thống nhất các nội dung sau :
CDT giao cho Công Ty  thực hiện quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình  theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt;
Đơn vị tư vấn : Công Ty TNHH  đảm bảo rằng tất cả các công việc ký kết trong Hợp đồng sẽ được thực hiện phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về công tác quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng;
Giá trị hợp đồng : 126.508.800 đồng. (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm lẽ tám ngàn, tám trăm đồng)
Giá trị trên chỉ là giá trị tạm tính, giá trị thanh toán là giá trị sau khi có quyết định phê duyệt tổng dự toán xây dựng công trình.
Thời gian thực hiện hợp đồng :  ngày.
Những quy định cụ thể giữa hai bên sẽ được thống nhất trong hợp đồng tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình.
	Biên bản được lập thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản làm căn cư pháp lý sau này.
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Giám đốc
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

File đính kèm:

  • docbien_ban_thuong_thao_4797.doc
Hợp đồng liên quan