Bản đăng ký chào mua công khai

doc2 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 05/01/2015 | Lượt xem: 1241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản đăng ký chào mua công khai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

 	Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Công ty ... (Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào mua)
Giới thiệu về tổ chức/ cá nhân chào mua công khai:
I.1. Đối với tổ chức chào mua công khai
a. Tên tổ chức chào mua công khai(đầy đủ): 
Tên giao dịch:
Vốn điều lệ: 
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: Fax:
Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ... tháng ... năm ...
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số:
Sản phẩm/dịch vụ chính:
Tổng mức vốn kinh doanh:
I.2. Đối với cá nhân chào mua công khai:
a. Tên cá nhân thực hiện chào mua công khai:
b. Ngày sinh:
c. Số CMT: Cấp ngày: Tại
d. Địa chỉ:
e. Điện thoại:
Tên công ty đại chúng có cổ phiếu được chào mua:
Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/ cá nhân chào mua đối với công ty đại chúng có cổ phiếu được chào mua
IV. 	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua:
Giá chào mua:
Nguồn vốn thực hiện chào mua:
Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
Thời điểm và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:
Thời hạn và phương thức thanh toán:
Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:
..., ngày ... tháng ... năm ...
Tổ chức/ cá nhân chào mua công khai
Ký, ghi rõ họ tên

File đính kèm:

  • docmau_dang_ky_chao_mua_2635.doc
Hợp đồng liên quan